Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Уеб сайтът www.tuningstore.bg (наричани за краткост по-долу "онлайн магазин", "ние" или "Доставчик") и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу "Вие", "Вас" или "Ви") в съответствие на следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила, свързани с линк от тази страници.

 

Информация за Доставчика:

 

Онлайн магазин www.tuningstore.bg е собственост на фирма „ Тунингстор” ЕООД, с ЕИК 203964358 и адрес на регистрация. гр. София, жк. Илинден, бл.17.

Адрес за кореспонденция и упражняване на дейността: гр. София, жк. Света Троица, бул Сливница 21.

Ако желаете да осъществите контакт с нас, можете да го направите и на e-mail: info@tuningstorе.bg или на телефонeн номер 0885424929.

 

ВНИМАНИЕ!!! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Тунингстор ЕООД Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

 

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

1. Всяко използване на сайта www.tuningstore.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
2. Условията за ползване могат да бъдат изменяни от Тунингстор ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.
3. Тунингстор ЕООД има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4. Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Ние ще информираме за това Потребителите, чрез публикуване на промените в уебсайта.
5. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.tuningstore.bg .
6. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконнo и некоректно съдържание, което би било сметнато за криминално престъпление и носи наказателна отговорност.

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

 

1. При ползването на www.tuningstore.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до Info@tuningstore.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - tuningstore.bg

Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.tuningstore.bg, чрез който Купувачите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Тунингстор ЕООД стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на tuningstore.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Тунингстор ЕООД, чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Тунингстор ЕООД;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Тунингстор ЕООД, съгласно поддържаните начини за разплащане.
5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
6. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Тунингстор ЕООД, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
1. По силата на сключения с Купувача договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Вас на определените от него чрез интерфейса стоки.
2. Купувачите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
3. Доставчикът доставя заявените от Вас стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
5. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиента следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
3. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4. Ние потвърждаваме извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Него електронен адрес. При създаване на акаунт от Купувача между него и Доставчика възникват договорни отношения.
5. При извършване на регистрацията Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Вие своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
6. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Тунингстор ЕООД, Клиента се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
7. Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

IV. ДОСТАВКА

 

Всички налични стоки се доставят, чрез куриерски фирми "Еконт експрес" или “Спиди” АД с наложен платеж и с опция за преглед на стоката.

ВАЖНО: всяка една направена поръчка се потвърждава от Наш служител по телефона. Ако не успеем да се свържем с Вас поръчката остава непотвърдена и не я доставяме!

Цената на доставката се определя от куриерската фирма, която желаете да Ви достави пратката в зависимост от габарита и теглото и.

1. TUNINGSTORE.BG не носи отговорност за закъснение на пратката в случай, че се дължи на куриер или друг доставчик.

2. Веднага при доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на TUNINGSTORE.BG. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, TUNINGSTORE.BG не носи отговорност за тази стока.

3. При предаване на стоката потребителят/клиентът подписват придружаващите я документи. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

V. ЦЕНИ

 

1. Всички цени на Продуктите или Услугите са обявени в български лева /лв./, с включено ДДС, но цената за доставката се определя отделно и изрично от цената им.
2. Тунингстор ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Тунингстор ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
4. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 

VI . ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

 

1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Тунингстор ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
2. При плащане по банков път Купувачът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Тунингстор ЕООД в Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
3. При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
4. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Тунингстор ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

 

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 

1. Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача. Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл info@tuningstore.bg: номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане. Купувачът може да попълни в сайта стандартния формуляр за упражняване право на отказ от договор - Формуляр за отказ от поръчка.

2. Стоките, напуснали склада/магазина на Тунингстор ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които правят невъзможна обичайната им или уговорената в договора употреба. Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на Доставчика.

3. При констатация на дефектна стока или стока с недостатъци, които правят невъзможна обичайната й или уговорената в договора употреба, до 7 дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Доставчика се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 30-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчика.

4. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени на уебсайта, Тунингстор ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

VIII. УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

Купувачът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията се предявява пред Продавача или пред упълномощено от него лице. При предявяване на рекламация Купувачът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация Купувачът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Форма за попълване на онлайн формуляр за предявяване на рекламация в tuningstore.bg - формуляр Рекламации.

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Онлайн решаване на спорове

Онлайн решаване на спорове в официалния уебсайт на Европейската комисия.


Записване за бюлетин:

markerВиж на картата